Erik Johannesson och bibeln

(För er som läst ut Erik Johannesson. Varning för spoilers!!!)

 

Eriks tillblivelse - Marie bebådelse

 • Erik är son till Kerstin och ett övernaturligt väsen som kallar sig Johannes. I slutet av boken framkommer det att denne Johannes är en del av det Erik själv representerar - alltså en del av den medvetna naturkraft som närmast kan jämföras med det i och för sig aningen oklara begreppet "Gud". Kerstin förförs alltså av en överjordiskt vacker "ängel" och blir havande med ett barn som så småningom visar sig vara en inkarnerad gud.
 • I bibeln kommer ärkeängeln Gabriel till Jesus mor Maria och talar om för henne att hon ska föda ett barn, och att detta barn är Guds son. Alltså Gud inkarnerad.

  Läs mer >>

Erik och Calle med C - Jesus frestas av djävulen

 • När Erik går i exil på Sydåsen dröjer det inte länge förrän den kraftfulle och sluge Calle med C dyker upp. Denne grovhuggne hjälp-ande frestar Erik genom att erbjuda kunskap om hans döda mor i utbyte mot knepet att upplösa "vilsegångna medvetanden". Erik avböjer bestämt och kastar ut Calle efter en våldsam men kortvarig kraftmätning som självklart bara kan utfalla på ett sätt.
 • I bibeln ger sig Jesus ut i öknen för att fasta, varvid djävulen påpassligt dyker upp med ett pärlband av lockande frestelser. Jesus avfärdar honom med "citat från första Mosebok" enligt Wikipedia. Lite trist lösning tycker jag, med tanke på vilka krafter en sådan som Jesus uppenbarligen måste besitta...
  Eriks kraftmätning med Calle med C innehåller även drag av gamla testamentets berättelse om Jakobs brottningsmatch med Gud.

  Läs mer >>

Erik gör upp med den moderna kommersialismen - Jesus kastar ut månglarna ur templet

 • Erik är inte särskilt förtjust i snöd vinningslystnad, åtminstone inte i den smått löjliga form som dagligen exemplifieras i de reklamblad som hamnar i hans brevinkast. Ännu sämre tycker han om församlingen "Agnus Dei" som tvärsäkert - men utan egentlig täckning - utlovar gudomlig frälsning åt sina anhängare. Förutsatt att dessa betalar medlemsavgiften och skänker betydande penningsummor åt församlingen, vill säga. Erik gör så småningom upp med en värdig representant för den här världen - den kommersiella radion - och kastar bildligt talat ut månglarna ur templet.
 • Jesus är i det här fallet något mer handgriplig än Erik även om det i princip är samma sak han ägnar sig åt; han tar till milt men nödvändigt våld för att jaga bort dem som skor sig ekonomiskt på sina medmänniskors godtrogenhet. De yttre omständigheterna skiljer sig naturligtvis åt, men rent faktiskt är det samma sak som inträffar.

Eriks framträdande vid Torssjön - Jesus bergspredikan

 • Erik gör en föreläsningsturné under våren och sommaren 2012 där han förtydligar sitt budskap. Finalen sker vid skånska Torssjön på en scen i form av en flotte med 2000 entusiastiska och vördnadsfulla följeslagare i publiken. Bland mycket annat dyker en utläggning om förlåtelse upp, och kontentan av den är egentligen bara en mer mångordig version av den gyllene regeln.
 • Jesus bergspredikan är en av de mest kända passagerna i Matteusevangeliet. Det är här Jesus bland mycket annat lär ut "principen för empati vid etiska ställningstaganden". Det vill säga den ovan nämnda gyllene regeln.

  Läs mer >>

Två fiskpinnar, fem limpskivor

 • På radiostationen "Bäst musik just nu" försöker programledaren Gert Füle göra Erik till åtlöje genom att tvinga honom att ordna en festmåltid (bestående av två fiskpinnar och fem skivor bröd från en industrilimpa) för sju inhyrda uteliggare. Den övertydliga referensen till Jesus under med de två fiskarna och de fem bröden kan väl ändå inte ha undgått någon? Eller...?

Eriks fest med följeslagarna - nattvarden

 • I september 2012 har Erik och hans följeslagare en trevlig liten fest för att fira att föreläsningsturnén är slut och att budskapet slutligen är ute. Det skojas förstås en del om den kristna traditionen med nattvarden, men även om det finns skillnader är det utan tvivel fråga om en likartad avskedsfest. Följeslagaren Hazim undslipper sig till och med orden "Jesu blod för mig utgjutet", fast halvt på skämt. Varpå han tar en klunk vin(!) och ställer Erik mot väggen för att få veta något om kommande planer. Svaret beträffande dessa planer låter emellertid vänta på sig tills nästa förmiddag...
 • Jesus samlar sina lärjungar till en sista måltid som ger upphov till det kristna nattvardsfirandet, där vinet representerar Jesu blod och brödet hans kropp. Den stora skillnaden mellan Erik och Jesus är egentligen bara att den senare vet att han ska dö dagen därpå, medan den förra inte har en aning om att han går samma grymma öde till mötes.

Eriks återkomst - uppståndelsen

 • På kvällen efter lynchningen på Stentorget i Klätten visar sig Erik hemma hos följeslagarna. Han ger dem tydliga instruktioner för hur de ska sprida "den nya läran", varpå han försvinner spårlöst när alla långt om länge fallit i sömn.
 • Jesus uppstår från de döda på tredje dagen efter korsfästelsen. Han visar sig sedan vid flera tillfällen för ett ganska stort antal människor, varpå han uppstiger till himmelriket inför ögonen på sina lärjungar.
 
 
 
© Hans Svensson 2011